Atpažink smurtą

 

 

Fizinis SMURTAS

Tai tyčinis prieš moters valią jos organizmui daromas fizinis poveikis, nukreiptas į asmens gyvybės atėmimą, žalos sveikatai padarymą, fizinio skausmo ar kitų fizinių kančių sukėlimą, laisvės atėmimą arba bejėgiškos būklės sukėlimą:

 • smūgiai, kumščiavimas, spardymas, stumdymas;
 • griebimas už plaukų, dusinimas, kratymas;
 • draskymas, badymas, smaugimas, kandžiojiimas, spjaudymas, deginimas, nuplikymas arba nušaldymas;
 • suvaržymas, izoliavimas, grasinimas ginklu.
Ekonominis SMURTAS

Tai viena šeimyninio smurto rūšių, kurią naudodamas smurtautojas siekia kontroliuoti savo partnerę.

 • pinigų ar kreditinių kortelių atėmimu ir vertimu maldauti, kad visa tai grąžintų;
 • aukos pinigų ar turto vogimu arba įviliojimu apgaulės būdu;
 • atsisakymas duoti maisto, rūbų, būtinus medikamentus ar draudimas nakvoti namie;
 • draudimas dirbti arba baigti mokslus.

Psichologinis SMURTAS

 • šaukimas, spiegimas, pravardžiavimas;
 • žeminimas, gėdinimas, šaipymasis, kritikavimas atskirai arba prie kitų žmonių;
 • savininkiškumas, atskyrimas nuo draugų ar šeimos;
 • aukos kaltinimas dėl smurtautojo veiksmų ar savijautos;
 • teigimas aukai, kad viena ji nieko neverta;
 • priverčiant auką pajausti, kad jai nepavyks nutraukti santykių su smurtautoju.

Seksualinis SMURTAS

 • kito asmens vertimas atlikti nesaugų ar žeminantį lytinį aktą prieš kito asmens valią;
 • nepageidaujamų seksualinio akto formų naudojimas siekiant valdyti kitą asmenį;
 • vertimas stebėti ir kartoti pornografinius veiksmus ar dalyvauti pornografijos filmavime.