X

1,2 proc. parama

Pasirūpinkite, kad 1,2 procentai nuo valstybei sumokėto pajamų mokesčio būtų panaudoti prasmingai.

Skirkite 1,2 proc. paramą Pagalbos moterims linijai

Praėjusiais metais atsakėme į 26 000 pagalbos skambučių ir 1300 elektroninių laiškų bei internetinių pokalbių. Į mus kreipiasi moterys, susiduriančios su įvairiais sunkumais, kaip pvz.: smurtas, santykių problemos, ligos, ir pan. Kartais laiku gauta emocinė parama reiškia išgelbėtą gyvybę.

 

Pagalbos moterims linija gyvuoja tik rėmėjų dėka, todėl 1,2 proc. parama yra labai svarbi.

Mūsų rekvizitai

Pagalbos moterims linijos veiklą skirtinguose miestuose koordinuoja 3 organizacijos:

Vilniuje

Asociacija „Moterų informacijos centras“

Įm. k. 191919014 (pildomas E2 laukelyje)

Kaune

Asociacija „Kauno moterų linija“

Įm. k. 302530203 (pildomas E2 laukelyje)

Klaipėdoje

VŠĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Įm. k. 142120224 (pildomas E2 laukelyje)

Kaip pervesti 1,2 procentus?

1,2 procentų pervedimas internetu

 

Eikite į skyrių „Deklaravimas”, meniu „Pildyti formą”. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“. Pasirinkite FR0512 formą ir spauskite „Pildyti formą tiesiogiai portale”.

Kad būtų lengviau, pasinaudokite šiuo aprašymu.

Užpildykite formą pagal žemiau pateiktą instrukciją.

Dešiniajame viršutiniame kampe paspauskite „Pateikti deklaraciją“ ir patvirtinkite.

1,2 procentų pervedimas paštu

Atsispausdinkite paramos formą FR0512.

Užpildykite formą ranka, pagal žemiau pateiktą instrukciją.

Pasirašykite.

Įdėkite užpildytą formą į voką ir išsiųskite adresu:
VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento
Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrius
Neravų g. 8
Druskininkai
LT-66257

Formos pildymo instrukcija

2 proc parama - formos FR0512 pildymas
  • 1, 2, 3V, 3P, 4 (Asmeniniai duomenys) – didžiosiomis raidėmis užpildykite asmeninius duomenis.
  • 5 (Mokestinis laikotarpis) – nurodykite praėjusius metus.
  • 6S (Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą) – pažymėkite „X“.
  • E1 (Gavėjo tipas) – 2.
  • E2 (Gavėjo identifikacinis numeris) – įmonės kodas iš aukščiau nurodytų rekvizitų. Pasirinkite vieną organizaciją – Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje – ir nurodykite įmonės kodą.
  • E3 (Mokesčio dalies paskirtis) – PAGALBOS MOTERIMS LINIJAI.
  • E4 (Mokesčio dalies dydis procentais) – 1,2. Jei paramą norite padalinti kelioms įmonėms, tuomet mažiau.
  • E5 (Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio) – Šis laukas nebūtinas, pildomas norint skirti paramą ilgiau nei 1 metus.
  • Jeigu formą pildote ranka, apačioje pasirašykite.

SVARBU: Prašymo formą reikia užpildyti iki gegužės 1 d.

Jeigu kyla neaiškumų, kaip pervesti 1,2 procentus, ir reikia pagalbos, susisiekite su mumis, tel.: +370 616 88448

 

Ačiū! Jūsų parama bus panaudota geriems darbams

Dažniausi klausimai apie 1,2 proc. paramos skyrimą

Kas yra 1,2 proc. nuo GPM parama?

Lietuvos įstatymų numatyta tvarka, kiekvienas dirbantis asmuo moka 15 proc. gyventojų pajamų mokestį (GPM) nuo savo uždirbtų pajamų. Iš šių penkiolikos procentų, 1,2 proc. dirbantysis gali skirti pasirinktam paramos gavėjui, kurio veikla jam atrodo prasminga. Tokiu atveju 1,2 procentai pajamų mokesčio keliauja ne į bendrą valstybės biudžetą, o yra pervedami dirbančiojo pasirinktam gavėjui.

Paramos gavėjų sąrašas yra gana didelis, pvz.: ligoninės, vaikų darželiai, mokyklos bei kitos pelno nesiekiančios organizacijos. Pagalbos moterims linija taip pat turi paramos gavėjo statusą. Kviečiame prisidėti prie mūsų veiklos ir skirti 1,2 proc. mūsų organizacijai. Jūsų parama bus panaudota prasmingai.

 

Kas gali skirti 1,2 proc. paramą?

1,2 proc. nuo GPM paramą gali skirti visi gyventojai, kurie moka pajamų mokestį. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) mokamas nuo darbo užmokesčio, individualios veiklos pajamų, dividendų, ar pelningai parduoto turto.

1,2 proc. paramą galite skirti kiekvieną pavasarį, deklaruodami pajamas.

 

Ar tikrai 1,2 proc. parama man nieko nekainuoja?

1,2 proc. nuo GPM paramos skyrimas Jums nieko papildomai nekainuoja. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) išlieka toks pat, nepriklausomai nuo to, ar skyrėte kam nors 1,2 proc., ar ne.

Jei 1,2 proc. nepaskirsite niekam, šie pinigai nukeliaus į bendrą valstybės biudžetą.

Kokia suma yra mano skiriami 1,2 proc. nuo GPM?

1,2 proc. paramos suma priklauso nuo Jūsų praeitais metais gautų pajamų. Pavyzdžiui, jei uždirbate vidutinį atlyginimą, 1,2 proc. nuo GPM parama sudaro apie 30 Eur.

Svarbu prisiminti, kad šios paramos skyrimas Jums nieko papildomai nekainuoja. Jei 1,2 proc. nepaskirsite niekam, šie pinigai nukeliaus į bendrą valstybės biudžetą.

Iki kada galima skirti 1,2 proc. paramą?

1,2 proc. paramą galima skirti iki gegužės 1 d.

Paramos suma skaičiuojama nuo Jūsų Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) už praėjusių metų pajamas. 1,2 proc. paramos skyrimas Jums nieko papildomai nekainuoja. 

Kiti būdai paremti Pagalbos moterims liniją

Pinigų aukojimas

Prisidėkite prie savanorių rengimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir linijos išlaikymo.

Įmonėms

Kviečiame įmones bendradarbiauti ir prisidėti prie Pagalbos moterims linijos veiklos.

Viešinimas

Dalinkitės informacija ir padėkite mūsų žinutei pasiekti moteris, kurioms reikalinga pagalba.

Prisidėkite skleisdami žinią:

Mūsų rėmėjai

Pagalbos linijos rėmėjas - Uoga Uoga kosmetika.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Capsule Agnė Gilytė
Emocinės paramos rėmėjas - AVON kosmetika. Stop smurtui prieš moteris