Apie mus

VIZIJA:

Išgirsti kiekvieną moterį.

 MISIJA:

Teikti emocinę paramą, ugdyti visuomenės narių emocinį brandumą bei skleisti savanoriškos veiklos idėją.

 TIKSLAI:

1.  Teikti kokybišką emocinę paramą visą parą.

2.  Skatinti savanorišką veiklą.

3. Vykdyti smurto, savižudybių ir krizių prevenciją.

4. Vystyti tarporganizacinį bendradarbiavimą.

 VERTYBĖS: Pagarba. Lygybė. Bendrystė. Atsakomybė.

Mūsų komanda

Klaipėdos padalinys

Dalia Puidokienė

Dalia Puidokienė

Pagalbos moterims linijos įkūrėja

Irina El Osta

Irina El Osta

Klaipėdos PML vadovė

Vaida Martyšienė

Vaida Martyšienė

Savanorių mokytoja

Jolanta Alūtienė

Jolanta Alūtienė

Savanorių mokytoja

Lina Stanevičienė

Lina Stanevičienė

Savanorių mokytoja

Reda Valiūnaitė

Reda Valiūnaitė

Savanorių mokytoja

Sigita Bardauskienė

Sigita Bardauskienė

Savanorių mokytoja

Valerij Michalkovskij

Valerij Michalkovskij

Savanorių mokytojas

Kauno padalinys

Aušrinė Krikščionaitienė

Aušrinė Krikščionaitienė

Kauno PML vadovė

Aušra Stankūnienė

Aušra Stankūnienė

Kauno PML savanorių koordinatorė

Ernesta Butkuvienė

Ernesta Butkuvienė

Savanorių mokytoja

Inga Jablonskienė

Inga Jablonskienė

Savanorių mokytoja

Jūratė Galdikienė

Jūratė Galdikienė

Savanorių mokytoja

Ilona Mugenienė

Ilona Mugenienė

Savanorių mokytoja

Ilona Nomeikienė

Ilona Nomeikienė

Savanorių mokytoja

Rūta Žitkienė

Rūta Žitkienė

Savanorių mokytoja

Ramutė Bekerytė-Pociūnienė

Ramutė Bekerytė-Pociūnienė

Savanorių mokytoja

Jolanta Zinkuvienė

Jolanta Zinkuvienė

Savanorių mokytoja

Vilniaus padalinys

Roberta Pauliuščenkaitė

Roberta Pauliuščenkaitė

Vilniaus PML vadovė

Jovita Simniškienė

Jovita Simniškienė

Vilniaus PML savanorių koordinatorė

Viktorija Andreikėnaitė

Viktorija Andreikėnaitė

Savanorių mokytoja

Istorija

Pagalbos moterims linija buvo įkurta dar 2003 m. siekiant suteikti pagalbą moterims, o kai kuriais atvejais ir tiems, kurie yra šalia moterų – vaikams, vyrams. Tokia pagalba ypač reikalinga atokiose vietose gyvenantiems žmonėms, kai kiti psichikos sveikatos specialistai yra nepasiekiami ar tuo metu nedirba.

Kitaip tariant, kuriant „Pagalbos moterims liniją“ buvo laikomasi požiūrio, jog padėti moteriai – tai padėti jai pačiai tiesiogiai, kai ji kreipiasi pagalbos, bet tuo pačiu ir netiesiogiai, kuomet pagalba teikiama šalia jos esantiems žmonėms.

Organizuojant „Pagalbos moterims linijos“ veiklą, svarbus akcentas buvo ir yra darbas su savanoriais. Linijoje į skambučius ir el. laiškus atsako moterys, kurios neretais atvejais ateina savanoriauti vedamos įvairių tikslų – atsakyti sau į rūpimus asmeninius klausimus, realizuoti save, įgyti įgūdžių (pvz. konsultavimo, kas yra svarbu pradedantiems specialistams), be abejonės, padedant kitam.