X

Privatumo politika

Mes gerbiame Jūsų privatumą ir atsakingai žiūrime į Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Atidžiai perskaitykite šią informaciją, nes lankydamiesi pagalbosmoterimslinija.lt interneto svetainėje, sutinkate šioje Privatumo Politikoje aprašytomis sąlygomis. Šios sąlygos yra būtinos, kad galėtume teikti savo paslaugas ir užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Jeigu nenorite sutikti su šiomis sąlygomis, tuomet nesinaudokite mūsų paslaugomis bei interneto svetaine. Ši Politika gali keistis be atskiro pranešimo, todėl prašome pasitikrinti kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų svetainėje.

 

Privatumo Politikos turinys:

Kas mes esame?

pagalbosmoterimslinija.lt visą parą teikia nemokamą psichologinę pagalbą telefonu bei internetu. Per metus atsakome į daugiau kaip 26 000 pagalbos skambučių ir 1300 elektroninių laiškų bei internetinių pokalbių.

Pagalbos moterims linijos veiklą skirtinguose miestuose koordinuoja 3 organizacijos:

Vilniuje:
Moterų informacijos centras
Įmonės kodas: 191919014
Adresas: S. Konarskio g. 49-808, LT-03123 Vilnius
Telefonas: +370 5 2629003

Kaune:
Asociacija „Kauno moterų linija“
Įmonės kodas: 302530203
Adresas: Verkių g. 5-64, Kaunas
Telefonas: +370 618 05005

Klaipėdoje:
VŠĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras
Įmonės kodas: 142120224
Adresas: Smilčių g. 6, LT-92277 Klaipėda
Telefonas: +370 46 410971

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiais tikslais juos renkame ir kiek laiko saugome?

Psichologinė pagalba telefonu 8 800 66366

Jeigu Jūs skambinate psichologinės pagalbos telefonu 8 800 66366, Jūsų telefono numerio mes nematome ir pokalbių neįrašinėjame.
Skambučio metu, gavus išankstinį asmens sutikimą, asmens duomenys gali būti renkami tik kritiniu atveju, kai yra reali grėsmė Jūsų ar Jūsų aplinkinių gyvybei (pvz., smurto atveju, savižudybės rizikos atveju, ir pan.). Šiuo atveju, renkame duomenis apie skambinančiojo buvimo vietą, kad galėtume iškviesti greitąją pagalbą. Skambinančiojo buvimo vietą perduodame greitosios pagalbos tarnybai ir Pagalbos moterims linijoje neišsaugome.

Psichologinė pagalba elektroniniais laiškais

Jeigu siekdami psichologinės pagalbos Jūs siunčiate mums laišką, prašome nurodyti savo el. pašto adresą, kad galėtume parašyti Jums atsakymą. Daugiau jokių asmens duomenų nerenkame, nebent patys nusprendžiate tokius duomenis mums atskleisti.
Parašę atsakymą, duomenis nuasmeniname ir laiškus saugome kaip anoniminius.
Laiškų turinio neatskleidžiame jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus informaciją apie planuojamus sunkius nusikaltimus (pvz. nužudymą), kurią pagal įstatymus privalome perduoti teisėsaugos institucijoms.

Psichologinė pagalba pokalbiais internetu

Jeigu siekdami psichologinės pagalbos Jūs pradedate su mumis pokalbį internetu, prašome nurodyti savo Vardą arba Slapyvardį, Amžių, Lytį, Pagrindinę pokalbio temą. Ši informacija padeda savanorei geriau ir greičiau suprasti situaciją. Jūs patys nusprendžiate, kokio tikslumo informaciją pateikti.
Pokalbių istorijoje automatiškai išsaugomas Jūsų IP adresas bei interneto naršyklės pavadinimas. Pokalbių istorija periodiškai trinama ir gali būti saugoma iki 4mėn.
Pokalbių turinio bei kitų Jūsų duomenų neatskleidžiame jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus informaciją apie planuojamus sunkius nusikaltimus (pvz. nužudymą), kurią pagal įstatymus privalome perduoti teisėsaugos institucijoms.

Atsiliepimai

Jeigu Jūs siunčiate mums atsiliepimą apie mūsų paslaugas ar interneto svetainę, jokių asmens duomenų nerenkame, nebent patys nusprendžiate tokius duomenis mums atskleisti.
Visi atsiliepimai saugomi kaip anoniminiai.
Jūsų atsiliepimai gali būti cituojami mūsų interneto svetainėje, jeigu jie aktualūs svetainės lankytojams.

Savanorių registracija

Jeigu Jūs norite tapti savanoriu ir registruojatės į mūsų savanorių komandą, prašome nurodyti: Vardą, Pavardę, Amžių, Telefono numerį, El. pašto adresą.
Šiuos duomenis renkame, kad galėtume su Jumis susisiekti ir siekdami sudaryti savanorystės sutartį.
Duomenis saugome iki savanorių parengiamųjų kursų pabaigos.

Žinutės iš pagalbosmoterimslinija.lt interneto svetainės

Jeigu Jūs siunčiate mums žinutę iš interneto svetainės, prašome nurodyti savo el. pašto adresą, kad galėtume parašyti Jums atsakymą. Daugiau jokių asmens duomenų nerenkame, nebent patys nusprendžiate tokius duomenis mums atskleisti.
Šiuo atveju duomenis saugome tik tol, kol jie reikalingi jūsų užklausai išspręsti.

Informacija apie naudojamas svetainės funkcijas

Mes renkame anoniminę informaciją apie mūsų interneto svetainės lankomumo statistiką bei naudojamas funkcijas. Plačiau apie tai skaitykite skyriuje “Slapukai”.

Informacija iš trečiųjų šalių

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš kitų viešų šaltinių ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Pavyzdžiui, informacijos apie Jus galime gauti ir iš socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate.

 

Jūs galite nuspręsti nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju mes galime neleisti naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, nes negalėsime užtikrinti jų kokybės.

Visi mūsų renkami duomenys yra reikalingi siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą. Mes nerenkame perteklinių duomenų.

Kam atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

Siekdami kokybiškai atlikti savo paslaugas bei paklusdami įstatymams, galime perduoti Jūsų asmeninius duomenis trečiosioms šalims. Duomenis perduodame tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai atlikti. Jūsų duomenys gali būti perduoti:

 • Mūsų partneriams, teikiantiems informacinių technologijų, elektroninių ryšių, reklamos, audito, teisines ir kitas paslaugas;
 • Valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms;
 • Google. Mes naudojame Gmail el. pašto sistemą, Google Analytics paslaugą informacijai apie mūsų interneto svetainės lankomumo statistiką rinkti. Taip pat naudojame Youtube paslaugas video medžiagai rodyti.
 • Kai kurie socialiniai tinklai, pvz. Facebook. Mes naudojame jų paslaugas dalintis svetainėje esančiu turiniu socialiniuose tinkluose.

Kaip apsaugome Jūsų asmens duomenis?

Mes imamės visų tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, tačiau informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Ir nors mes dedame visas pastangas, kad užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą, negalime garantuoti absoliutaus saugumo perduodant duomenis internetu. Perduodami bet kokius duomenis, jūs prisiimate su perdavimu susijusią riziką. Kai gausime jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

Jūsų teisės

Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 • Pateikus prašymą, būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą ir susipažinti su tvarkomais duomenimis.
 • Prašyti ištaisyti ar papildyti neteisingus ar neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti informaciją, kurią turime apie jus, jeigu ji nebereikalinga tikslams, kuriems buvo surinkta arba jeigu ją naudojame neteisėtai.
 • Prašyti sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tikslumą, duomenų tvarkymo teisėtumą. Taip pat, kai nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi jūsų duomenys, ar duomenų jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
 • Prašyti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, automatizuotomis priemonėmis tvarkomus Jūsų asmens duomenis, bendrai naudojama elektronine forma.
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. ada.lt).

Mes stengsimės sudaryti visas sąlygas šioms teisėms įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 • nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;
 • valstybės saugumą, gynybą, ekonominius ar finansinius interesus;
 • kitų mūsų teisinių pareigų vykdymą.

Jei turite prašymą ar nurodymą, susijusį su jūsų asmens duomenų tvarkymu, parašykite mums el. paštu: moterulinija@gmail.com.

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas

pagalbosmoterimslinija.lt interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas. Mes nekontroliuojame ir neatsakome už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugumą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 Slapukai

Kas yra slapukai?

Mūsų interneto svetainėje pagalbosmoterimslinija.lt yra naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukas – tai mažas tekstinis failas, įrašomas į jūsų kompiuterį, planšetę ar telefoną, kuomet Jūs apsilankote svetainėje. Slapukai naudojami statistikos tikslais arba siekiant pagerinti turinio pateikimą. Svetainėje naudojami slapukai nerenka informacijos, kuri atskleistų jūsų asmens tapatybę, taip pat jie negali pakenkti jūsų kompiuteriui.

Yra du pagrindiniai slapukų tipai:

 • Vienos sesijos slapukai, kurie ištrinami Jums baigus naršyti svetainėje.
 • Ilgalaikiai slapukai išlieka per kelis apsilankymus svetainėje.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti apsilankę svetainėje www.allaboutcookies.org.

Kokius slapukus naudojame?

Šioje lentelėje pateikiama informacija apie interneto svetainėje pagalbosmoterimslinija.lt naudojamus slapukus:

PavadinimasGaliojimo laikasPaskirtis

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

viewed_cookie_policy

1 metai.Saugo vartotojo sutikimo su slapukais ir privatumo politikos peržiūros būseną.
pll_language1 metai.Saugo vartotojo kalbos pasirinkimo būseną.
_ga2 metai.Renka anonimišką statistinę informaciją apie svetainės lankytojus: kiek lankytojų aplankė svetainę, iš kur atvyko, kokius puslapius aplankė. Šią informaciją naudojame svetainės tobulinimui.
_gatSesija.
_gid1 diena.
PHPSESSIDSesija.Naudojami, kuomet vyksta pokalbis internetu ir saugo pokalbio informaciją, tokią kaip: lankytojo vardas, prieš pokalbį suvesta informacija, paskutinės perskaitytos žinutės, pokalbio sesijos ID, pokalbio ID, pokalbio vartotojo ID, pokalbio lango statusas.
_SIMED_cstatus1 diena.
_SIMED_lsmsgid1 diena.
_SIMED_name1 metai.
_SIMED_prechat1 diena.
_SIMED_sid1 diena.
_SIMED_tid1 diena.
_SIMED_uid1 metai.

Statistinių slapukų naudojimo metu sukurtų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrovės teisėtas interesas. Mes nesusiejame lankytojo IP adreso ir elektroninio pašto adreso su duomenimis, kurie leidžia identifikuoti lankytoją. Tai reiškia, kad kiekvieno lankytojo apsilankymo sesija bus užregistruota, tačiau internetinės svetainės lankytojas išliks anonimiškas.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus?

Kad svetainė veiktų, slapukų įjungimas nėra privalomas, bet tai suteiks jums geresnę naršymo patirtį. Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus, tačiau tuomet kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

Jei norite apriboti, uždrausti ar ištrinti svetainių įrašomus slapukus, Jūs galite valdyti slapukus savo interneto naršyklės nustatymuose. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite savo naršyklės žinyno meniu.

Daugiau sužinoti apie slapukus, kaip juos valdyti ir ištrinti, galima svetainėje www.allaboutcookies.org.

 

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines. Šios svetainės taip pat gali naudoti slapukus. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių svetainių turinį bei jų privatumo užtikrinimo principus. Jei paspaudę nuorodą iš mūsų interneto svetainės pateksite į kitas svetaines, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

 

Jeigu šioje Privatumo politikoje yra pateikta informacija, kurios Jūs nesuprantate arba turite klausimų, parašykite mums: moterulinija@gmail.com.